Bescherming van persoonsgegevens

Bedford is zich geheel bewust van het belang van vragen inzake gegevensbescherming op internet en ziet het als zijn taak, uw privacy op zijn websites te waarborgen. Bedford treft zinvolle maatregelen om alle van onze online bezoekers ontvangen informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik. Daarnaast laten wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren. Wij hebben de volgende richtlijnen opgesteld die duidelijk maken op welke manier wij gebruik maken van de informatie die wij van de bezoekers van onze websites ontvangen:

Welke informatie wordt door Bedford verzameld?
Over het algemeen kunt u Bedford op internet bezoeken om toegang te krijgen tot informatie en daarbij anoniem blijven, zonder persoonlijke gegevens prijs te geven. Soms verzoeken wij u echter, ons bepaalde informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en uw adres te noemen) opdat we uw beweegredenen beter begrijpen en u attent kunnen maken op nieuwe producten die voor u misschien interessant zijn. Onze webserver registreert eventueel ook de domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van de bezoekers van onze website. Wij gebruiken de informatie om na te gaan, wie ons bezoekt, en om de inhoud van onze websites te verbeteren.

Hoe beschermt Bedford uw persoonlijke gegevens?
Op de formulieren die u invult om in contact te treden met onze bedrijfsunits, wordt u soms opgeroepen om ons gevoelige informatie toe te sturen, zoals e-mailadres, postadres, telefoonnummer of het nummer van een kredietkaart. Wanneer dit gebeurt, neemt Bedford alle economisch zinvolle stappen om een veilige verbinding met uw internet-browser tot stand te brengen. In het geval van websites van Bedford, die ter afhandeling van e-Commerce-transacties dienen, worden kredietkaartnummers alleen voor het afhandelen van betalingen gebruikt en worden niet aan derden bekend gemaakt. Let erop dat onze website links bevat naar andere websites, die niet van Bedford zijn. Wij proberen weliswaar, enkel links te plaatsen naar websites die net als wij streven naar een bescherming van de klantgegevens, maar wij zijn niet aansprakelijk voor hun inhoud of voor hun omgang met gegevensbescherming.

Hoe kunt u persoonlijke gegevens actualiseren?
U kunt ons erbij helpen, de juistheid van uw gegevens te waarborgen, door Bedford op de hoogte te brengen van alle veranderingen van uw postadres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Alle persoonlijke gegevens worden principieel vertrouwelijk behandeld. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens en aparte informatie houden wij ons streng aan de wettelijke bepalingen van de Duitse wet op gegevensbescherming en van de Duitse wet op 'Teledienste' (elektronische informatie- en communicatiediensten).
U kunt te allen tijde schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking resp. de overdracht van uw gegevens ook voor marketingdoeleinden resp. uw instemming herroepen, door een schriftelijk bericht aan Bedford, Traiteur-Platz 1, D-49090 Osnabrück

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zg. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de software van uw browser navenant in te stellen; we willen er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u gegenereerde gegevens door Google op de bovengenoemde wijze en voor het bovengenoemde doeleinde.

Tegen het toekomstig verzamelen en gebruiken van uw IP-adres door Google Analytics kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen. (Bron: www.datenschutzbeauftragter-info.de)

zum Anfang der Seite